Kişisel verilerin korunması MYZ Bilgisayar Otomotiv İnşaat Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi’nin (“Şirket”) en önemli öncelikleri arasında olup, Şirketimiz bu hususta yürürlükte bulunan tüm mevzuata uygun davranmak için azami gayreti göstermektedir. Bu konunun en önemli ayağını ise işbu MYZ Bilgisayar Otomotiv İnşaat Petrol Sanayi Ticaret Limited Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”) oluşturmaktadır. İşbu Politika çerçevesinde Şirketimiz tarafından gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin yürütülmesinde benimsenen ilkeler ve Şirketimizin veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) yer alan düzenlemelere uyumu bakımından benimsenen temel prensipler açıklanmakta ve böylelikle Şirketimiz, kişisel veri sahiplerini bilgilendirerek gerekli şeffaflığı sağlamaktadır. Bu kapsamdaki sorumluluğumuzun tam bilinci ile kişisel verileriniz işbu Politika kapsamında işlenmekte ve korunmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

MYZ BİLGİSAYAR OTOMOTİV İNŞAAT PETROL SANAYİ LTD. ŞTİ.

ERİŞİM KAYITLARI AYDINLATMA METNİ

MYZ BİLGİSAYAR OTOMOTİV İNŞAAT PETROL SANAYİ LTD. ŞTİ.

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

MYZ BİLGİSAYAR OTOMOTİV İNŞAAT PETROL SANAYİ LTD. ŞTİ.